info
Welkom in het universum van Van Heutsz.

J.B. van Heutsz - mens en militair

Gouverneur-Generaal J.B. van Heutsz

De biografie

Geen militair uit de Nederlandse geschiedenis is zo bewonderd en verguisd als Van Heutsz.  Hoe dat kan, is het biografisch onderzoek dat Vilan van de Loo verricht. Centraal in dit onderzoek staat de omvangrijke correspondentie van Van Heutsz. Als brievenschrijver is Van Heutsz een ontdekking. Hij is scherp, terzake en vaak geestig. In zijn brieven toont hij zich als een man met wie niet te spotten viel, maar ook als iemand met een diepe loyaliteit voor de majesteit en een warme kameraadschap voor zijn manschappen. 
De naam van J.B. van Heutsz is onverbrekelijk verbonden met de Atjeh-oorlog (1873-1914). Hij gold als de pacificator van Atjeh en van geheel Indië. Als bestuurder verenigde hij op geheel eigen wijze militaire belangen met economische en bestuurlijke (politieke) belangen. Uit de kolonie smeedde hij het begin van de eenheidsstaat Indonesië. 
Dankzij Indië groeide hij uit tot een Nederlandse beroemdheid, overladen met onderscheidingen als de Militaire Willems-Orde. Weer terug in Nederland liet hij als veteraan van zich horen over de militaire verdediging van de kolonie.  Gehoord werd hij minder. 
In 1924 stierf Van Heutsz in Montreux (Zwitserland) als een verbitterd man. Pas drie jaar na zijn dood bewees koningin Wilhelmina hem de eer van een staatsbegrafenis. Tot op de dag van vandaag heeft de naam Van Heutsz een klank die ertoe dóet.

Verschenen: de biografie.

 

 

 

Regiment Van Heutsz

In juli 1950 werd het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) opgeheven, in diezelfde maand werd het Regiment van Heutsz opgericht, dragenende de tradities van het KNIL. Uiteraard stroomden er manschappen door. Het Regiment Van Heutsz zet de tradities van het KNIL voort. Dat is onder meer te merken aan de betrokkenheid bij de Indische gemeenschap in Nederland; bij de herdenkingen op 15 augustus staan er militairen bij het Haagse Indische monument.
Er is meer. Zo staat op het vaandel het opschrift "Krijgsverrichtingen Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1832-1950". Op het terrein van de Oranje Kazerne te Schaarsbergen, bevindt zich het Van Heutsz Musuem, dat de traditie en geschiedenis toont. Veel Van Heutszers vochten in de Koreaanse oorlog (1950-1954), ook waren ze betrokken bij uitzendingen naar Bosnië , Irak en Afghanistan.

Verschenen: een historische uitgave van een explosieve brief van Van Heutsz.

In 2020 jubileert het Regiment met het 70-jarig bestaan. De Stichting Benteng van het Regiment van Heutsz is opgericht op 13 oktober 2005 te Schijndel. Zij heeft haar zetel in Schaarsbergen en is aangesloten bij het Veteranen Platform. Benteng wordt mede financieel ondersteund door Defensie middels de Regeling Reunie Faciliteiten en door het V Fonds.

Wilt u zelf Van Heutsz lezen? Voor u heb ik dit gratis eboek gemaakt:

 

Ik ontvang ook de veldpost van Van Heutsz

(Af en toe en lekker kort)

 

Biografi yang menyatukan Indonesia dan Belanda

Mengagumkan! Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1851-1924)
Joannes Benedictus van Heutsz membangun fondasi Indonesia saat ini. Di mana pun memungkinkan, ia menggunakan kekerasan militer keras atau ketat dan kekuasaan atas penduduk. Sebagai Gubernur Aceh (1898-1904) dan Gubernur Jenderal Hindia (1904-1909) ia sering kali melampaui batasan yang ditetapkan pemerintah Belanda padanya. Ia adalah seorang pria yang berorientasi tujuan dan ingin mengubah daerah koloni. Dan ia berhasil. Van Heutsz memperbaiki infrastruktur, membangun sekolah desa, dan mengubah, antara lain, sistem di penjara serta layanan kesehatan. Setelah ia meletakkan jabatannya, daerah koloni ini menjadi kesatuan yang cukup tertata, sehingga Indonesia dapat berkembang.

Biografi ini mengungkapkan bagaimana Van Heutsz berupaya untuk bekerja sama berulang kali dengan orang Indonesia. Mereka bekerja, berkat dan juga dengan mengorbankan wilayah koloni yang diwujudkan Van Heutsz. Karena itulah mengemuka pertanyaan tentang kesalahan dan tanggung jawab dalam periode sejarah yang unik ini. Dr. Vilan van de Loo adalah penulis dan peneliti. Ia juga anggota afiliasi yang terlibat dengan KITLV.

 

"Z.E. G.G. J. B. van Heutsz heeft heden het bestuur overgegeven aan den nieuw benoemden landvoogd en is per Hollandsche Mail naar Europa vertrokken... OEF!" Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 1909

"Waar ik heden het genoegen heb Uwe Excellentie aan Onze tafel te zien na uw terugkomst uit Nederlandsch Indië, acht ik mij gelukkig U mijn hartgrondigen dank te betuigen en van mijn grote waardering te doen blijken voor den grootschen en veelzijdigen arbeid, dien U voor Nederlandsch Indië heeft verricht." Koningin Wilhelmina

".. hij is echter een man van veel kennis, een helder hoofd, voor overtuiging vatbaar, maar wetend wat hij wil, van een gelukkig lichaamsgestel dat niet spoedig af te matten is. Bij dit alles kan men enkele schaduwzijden wel op de koop toe nemen." Christiaan Snouck Hurgronje